Toto slovo pochádza z latinčiny a znamená krásne písať. Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje zdobené krasopisné písmo 19.storočia. Kaligrafia však zahŕňa všetky typy písem. Ja píšem všetkými druhmi latinky počnúc rímskou kapitálou, ktorou sa písalo v období Rímskej ríše a raného stredoveku cez otonské, karolínske, románske, gotické, humanistické, rokokové až po tie najnovšie písma. Písanie najviac využívam pri zhotovovaní faksimile historických dokumentov pre kultúrne inštitúcie na výstavné účely. Robím aj rodinné rodostromy, kvôli zachovaniu historického povedomia o svojej pokrvnej minulosti. Píšem aj na želanie venovacie alebo pamätné texty na papier, papyrus a pergamen. Podľa priania viem text doplniť o výtvarnú časť- iniciály, miniatúry na margo, erby... Pri maľovaní stredovekých iluminácií používam aj zlato a striebro.