REŠTAUROVANIE

 • kníh
 • listín
 • pergamenu

KALIGRAFIA

 • zhotovenie faksimile ( verná kópia originálu)
 • zhotovenie písaných úžitkových predmetov (oznámenia, pozdravy, vpisovanie do kníh, kroník)
 • zhotovenie rodostromov, erbov (šľachtické, rodové, cirkevné)

MAĽBA

 • portréty (deti, svadby...)
 • interiér (zátišia) a exteriér ( krajina, urbanizmus)
 • kresba, perokresba
 • vlastná tvorba podľa aktuálnej ponuky

TECHNIKA

 • Technika kresby: ceruza, tuš, atrament, suchý pastel, uhlík, rudka
 • Technika maľby: tempera, akvarel, olej, gvaš
 • Podklad: papier, lepenka, pergamen, sololit, plátno